Quixo Game-Quixo Oyunu-Math Games-Matematik Oyunları - monstrousmath.com

Quixo Game-Quixo Oyunu-Math Games-Matematik Oyunları

coşkun öksüz
Views: 5466
Like: 47
Anıl Soydan Kara kerdeşimize teşekkür ederim.

Quixo Game

Quixo is a game that can be played with 2 or 4 people, which develops thinking and strategy-making skills that can be played by anyone aged 8 and over.

There are 25 wooden cubes and a wooden playground in the game. The 4 sides of the cubes are empty, there is the letter x on one side and the letter o on the other side.

Quixo Game How to Play?

At the beginning of the game, all cubes are placed on the playing field with their empty surfaces facing up. One of the players chooses the letter x and the other chooses the letter o. The aim of the game is to bring 5 cubes of their own shape side by side horizontally, vertically or diagonally.

First, one of the players takes one of the cubes on the sides, turns the cube so that its shape is on the top, and pushes the cubes from the top or sides to return the cube to the playing field. The player whose turn it is continues the game by taking one of the empty cubes on the sides. When the game continues, we can continue the game by taking the cubes with our own shape, if we want empty cubes. The player who brings 5 ​​of his own shape together wins the game.

Quixo Oyunu

Quixo, 8 yaş ve üzeri herkesin oynayabileceği düşünme ve strateji kurma becerilerini geliştiren 2 ya da 4 kişi ile oynanabilen bir oyundur.

Oyunda 25 adet ahşap küp ve ahşap bir oyun alanı bulunmaktadır. Küplerin 4 tarafı boş, bir tarafında x, diğer tarafında ise o harfi bulunmaktadır.

Quixo Oyunu Nasıl Oynanır?

Oyuna başlarken tüm küpler boş yüzeyleri yukarı bakacak şekilde oyun alanına yerleştirilir. Oyunculardan bir tanesi x, diğeri de o harflerini seçerler. Oyunun amacı kendi şeklinden oluşan 5 tane küpü yatay, dikey ya da çaprazda yan yana getirebilmektir.

İlk olarak oyunculardan bir tanesi kenarlardaki küplerden birini alır, kendi şekli üste gelecek şekilde küpü çevirir ve üst veya yanlardan bir yerden küpleri ittirerek aldığı küpü oyun alanına geri sokar. Sırası gelen oyuncu kenarlardaki boş küplerden birini alarak oyuna devam eder. Oyun devam ettiğinde istersek boş küpleri istersek de kendi şeklimizin olduğu küpleri alarak oyuna devam edebiliriz. Kendi şeklinden 5 tanesini yan yana getiren oyuncu oyunu kazanır.

2 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published.